Konuşan tünel ,nerede, Teknoloji heryer,eğlenceli çocuk videoları,eğitici çocuk şarkıları,vantrolog,

Konuşan tünel ,nerede, Teknoloji heryer,eğlenceli çocuk videoları,eğitici çocuk şarkıları,vantrolog,

bütün videolarımız ücretsiz izleyebilir ve indirebilirsiniz. Konuşan tünel ler her yerde var için de müzik radyo dinlerken bir anda bir bayan yada bay başlıyor konuş maya çok ilginç ve komik geliyor bana hız kural larına uyalım şerit değiştirmek yasak tır ,lütfen kemer bağlayın gibi faydalı trafik kural larında olması gereken kural lar hatırlatılıyor ,burası Avrasya ,osmangazi ,şu tüneli bu tüneli insan bilim kurgu film inde sanıyor kendi sini:),Harika çocuk şarkı larımız ile çocuk larımıza ahlak kural ları ,teknoloji zarar ları ve doğru kullan ma ,yalan söylemek kötü dür gibi konu larda bilgi ler vererek eğlence ve eğitim amaç ile konser ve sunum proğram larımızda içerik olarak yer vermek teyiz ve okul larımızda su tasarrufu ile bilinç oluş turma ad ına ibb iski damlacık proje si ile dolaş maya devam ediyoruz ve semt semt dolaşmak için damlacık aracı mız ile yol lardayız soğuk sıcak hava fark etmez her zaman eğlence ve eğitim ad ına ferakat edebiliriz yeter ki çocuk larımız yeni şey ler öğren sin ve kendi lerini geliştirmek ad ına fayda sağlamak için çaba sarf ediyoruz,lütfen kanal larımıza abone olalım ve takip edelim teşekkür ederiz .
SANATSAL BİYOGRAFİ
Volkan Yürük ; 1980 tarihinde dünyaya geldi. Öğretmen çocuğu olan Volkan mütevazi bir aile nin dört çocuktan bir tanesi olup İstanbul Ataşehir ‘de ikamet etmektedir.
Kafkas Üniversitesi Dış Ticaret mezunu olan Volkan YÜRÜK İstanbul ’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölüm ünü de bitir erek eğitim hayat ına nokta koy up,iş hayat ına radyo program ları ve tiyatro oyun ları ile devam etti. Bir çok Ulusal ve Yerel Radyo – Tv kanal larında program lar yaptı.
Volkan YÜRÜK,1997 Yıl ında Kadıköy Sanat Merkezi ’nin düzen lediği oyunculuk sınav ına girip ilk üçte yer alarak , ücretsiz oyunculuk ve yönetmen lik eğitimi almaya başladı.İlk sahne deneyim ine burada başla yan Volkan , Oyuncu,Sunucu olarak yaklaşık 15 yıldır Sahne Sanatları ile yakından ilgilenmek tedir.
Türkiye ’de 50 ‘den fazla ilde Çocuk Program ları ve Sunum lar gerçek leştiren Volkan YÜRÜK Bunlar ın dış ında ,Almanya,Fransa,Hollanda,İsviçre,Belçika,Avusturya gibi birçok Avrupa ülke sinde de sahne almıştır.
2014 Yıl ı itibari ile ‘’VOLKAN ABİ’DEN EĞİTİCİ ÇOCUK ŞARKILARI’’ adı ile bir çocuk albüm ü çıkar tan Volkan YÜRÜK aynı zaman da Türkiye ’de vantrilok kukla sanatını ilerletmek ye çalış an ve yaşatan sayı lı sanatcı lardan bir idir.
Çocuk larımıza vantrolog (aslı vantrilok )kukla gösteri leri sunuyoruz,su tasarrufu konu sunda eğlenceli bilgiler vererek sosyal sorumuluk su yumu israf etme gelek imi yok etme proje sine destek oluyoruz,çocuk lar öğrenme ve eğlence aynı anda yaşıyor,sonra öğrendiklerini,ev lerinde hayatlarında her kese sunuyor ve biz lere destek oluyorlar damlacık su gönül lüsü olarak görev alıyor ve sorumluk bilinci öğreniyorlar sizlerde destek olarak kanalımıza biz lere yardımcı olabilir daha fazla çocuk a ve eve ulaşammızı sağ layabilirsiniz lütfen abone olun destek verin ,teşekkürler.
kanal ımızda vantrolog dersleri,yalan konuşma mak,temizlik,teknoloji yi çocuklar nasıl kullanmak lı,ahlak,masal kahraman larımız gibi konu larda çocuk larımıza bilgiler ,eğlen erek öğrenme imkan ı sunuyoruz .
volkan abi eğitici çocuk şarkıları mızı dinlemelisiniz. kanal larımıza abone olun lütfen.


Bu video orijinal YouTube API’si ile ilgili videonun paylaşımına izin verildiği için sitemizde yayınlanmaktadır. Videonun kaldırılmasını isterseniz sayfanın altındaki telif bildirim bölümünü kullanabilirsiniz.

YouTube Link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşağıda gördüğünüz rakamları girin : *

Reload Image