Türkiye’de kültüre yapılan harcama yüzde 5,9 arttı

Türkiye'de kültüre yapılan harcama yüzde 5,9 arttı


Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerini açıkladı. 2020 yılında kültür harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttı.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1,2 oldu. Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2020 yılında yüzde 1,2 oldu.

Genel hükümetin kültür harcamalarına katılımı yüzde 55,2 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 55,2, özel harcamaların payı ise yüzde 44,8 oldu. Genel devlet harcamalarında kültür harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,2 azalarak 33 milyar 334 milyon 483 bin TL oldu.

Genel devlet kültür harcamalarının yüzde 78,1’i merkezi yönetim bütçesinden harcandı.

Giderlerin yüzde 78,1’i merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 21,9’u mahalli idareler bütçesinden karşılanmıştır.

TELEVİZYON VE EKİPMANLARI YÜZDE 20,2

Hanelerin kültürel harcamalarının yüzde 20,2’si televizyon ve ekipman alımına harcandı.

2020 yılında toplam kültürel harcamaların hanelere göre dağılımına baktığımızda; Televizyon ve ekipman giderlerinin %20,2, bilgi işlem ekipmanlarının %15,3, kablolu yayın hizmetleri/özel TV için ödenen ücretlerin %13,6, kırtasiye ve çizim giderlerinin %13,2 ve kitapların %13,1 olduğu görüldü.

KÜLTÜR FİRMALARININ CİROLARINI DA ARTIRIR

Kültür sektöründeki şirketlerin ciroları yüzde 6,8 arttı

Kültür sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları 2020’de 2019’a göre yüzde 6,8 artarak 89 bin 938 milyon 70 bin TL olurken, bu sektörlerde çalışan sayısı aynı dönemde yüzde 1,9 azalarak yüzde 1,9’a geriledi. 251,232. Kültür sektörleri arasında en fazla girişime sahip faaliyet, yüzde 16,9 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu.

  • Maliyet faktörlü kültür sektörlerinin katma değeri yüzde 7,2 arttı

Kültür sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların maliyet faktörü ile katma değeri 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 7,2 artarak 16.941.978.000 TL olarak gerçekleşti. Katma değerin yüzde 23,5’i kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltılmasında, yüzde 12,4’ü film, video ve televizyon programları yapımında, ses kayıt faaliyetleri ve müzik yayıncılığında, yüzde 11,7’si ise üretilen mücevher ve benzeri eşyaların imalatında bulunuyor. . startuplar tarafından.

İKİNCİL MALLARDA ARTIŞ VARKEN KÜLTÜR MALLARI İHRACATI DÜŞTÜ

  • Kültür ürünleri ihracatı 41 milyar 328 milyon 949 bin TL oldu

Kültür ürünleri ihracatı 2020’de 2019’a göre yüzde 4,0 azaldı. Ana mal ihracatı yüzde 4,3 azalırken, ikincil mal ihracatı yüzde 4,6 arttı.

2020 yılında kültür ürünleri ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. Kültürel alanlar itibarıyla en yüksek paya sahip olan el sanatlarının toplam ihracatı 2020 yılında 30.540 milyon 548 bin TL oldu. toplam kültürel mal ihracatı yüzde 73,9 oldu.

  • Kültür ürünleri ithalatı 29 milyar 136 milyon 227 bin TL oldu

Kültür ürünleri ithalatı 2020’de 2019’a göre yüzde 0,9 azaldı. Büyük mal ithalatı yüzde 25,8 azalırken, ikincil mal ithalatı yüzde 21,2 arttı. 2020 yılında kültür malları ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1,9 oldu. Kültürel alanlar dikkate alındığında 2020 yılında toplam görsel ve işitsel medya ithalatı 14.733 milyon 658 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültür ürünü ithalatı içindeki payı yüzde 50,6 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM AZALIYOR

Kültürel istihdam yüzde 6,2 azaldı

Ülkemizde kültür istihdamı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azalarak 592 bin kişiye ulaştı. Kadınlar kültürel istihdamın %50,7’sini, erkekler ise %49,3’ünü temsil etmektedir.

Kültürel işleri olan kişilerin yüzde 64,5’i 30-54 yaş grubundaydı.

Yaş gruplarına göre kültürel istihdama sahip kişilerin yüzde 64,5’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 26,2’si 15-29 yaş grubunda ve yüzde 9,3’ü 55 yaş ve üzeri yaş grubunda yer aldı.

  • Kültürel işlerde çalışanların yüzde 38,7’si üniversite mezunuydu.

Kültürel istihdama sahip olanların yüzde 38,7’si üniversite mezunu, yüzde 37,5’i lise altı eğitime sahip ve yüzde 23,6’sı lise veya meslek okulu mezunu eşdeğeriydi. Kültürel istihdamda bir önceki yıla göre; Lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 15,3 azalarak 222 bin kişiye, lise ve dengi meslek okullarından mezun olanların sayısı 140 binde aynı kaldı, Yükseköğretimden mezun olanların sayısı yüzde 0,4 arttı 229 bin. .

  • Kültürel istihdamın yüzde 57,8’i ücretli, maaşlı veya geçiciydi.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 57,8’i ücretli, maaşlı veya geçici işçi olarak çalışırken, yüzde 42,2’si işveren, serbest meslek veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel bir işi olanların yüzde 72,5’i tam zamanlı, yüzde 27,5’i ise yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamla uğraşanların haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,5 saatti.

  • Esnaf işçilerin oranı yüzde 41,2 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 89,4’ü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10,6’sı diğer mesleklerdedir. Kültürel meslek alanları dikkate alındığında, kültürel işlerde çalışanların yüzde 41,2’si zanaatkar, yüzde 18,9’u mimar, planlamacı ve tasarımcı, yüzde 7,4’ü sanat ve kültür asistanı, yüzde 7,4’ü yazar, gazeteci ve dilbilimcilerden oluşuyor. .

  • Uzmanlaşmış mimari ve tasarım faaliyetlerinin oranı yüzde 11,7 oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 29,6’sı kültürel faaliyetlerde ve yüzde 70,4’ü diğer faaliyet alanlarında gerçekleşti. Kültürel faaliyetlere göre; Toplam kültürel istihdam içinde mimarlık ve özel tasarım faaliyetlerinde çalışanların oranı yüzde 11,7, üretken sanatlar, sahne sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların oranı yüzde 4,9 ve programlamada çalışanların oranı, yayın ve haber ajansı faaliyetlerinde yüzde 3,9 oldu.

İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir